جنوب سرویس

قوانین و مقررات جنوب سرویس

  • عیوب و ایرادات ظاهری دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.
  • از پذیرش متخصصان، در غیر از زمان هماهنگ شده در محل، خودداری کنید.
  • از مراجعه مجدد متخصص بعد از انجام خدمت به هر بهانه‌ای، خودداری کنید.
  • تحویل گرفتن دستگاه از مامور حمل، به منزله سلامت فیزیکی دستگاه است.
  • خدمات و تعمیرات دستگاه، از تاریخ فاکتور به مدت یک ماه شامل گارانتی است.
  • هزینه بر اساس تعرفه بوده و متخصص حق دریافت هزینه اضافی از مشتریان را ندارد.
  • برای بهبود ارائه سرویس‌ها، با متخصصان پشتیبانی جنوب سرویس، که وضعیت خدمت را با شما چک می‌کنند، همکاری کنید.
  • زمانی که درخواست شما (مشتری) توسط کارشناس پذیرش می‌شود؛ اطلاعات کارشناس از قبیل نام، نام خانوادگی و شماره همراه او برایتان پیامک می‌شود. حتما زمان حضور کارشناس در محل مورد نظر، کارت شناسایی وی را بررسی کنید.